• Kabeļu un gaisvadu līniju 0,4-20 kV izbūve
 • Elektroiekārtās remonts un uzstādīšana zemsprieguma un vidējā sprieguma iekārtām 0,4-110 kV
 • Iekšējo elektro tīklu izbūve
 • Elektroiekārtu mērījumi
 • Elektroiekārtās pieslēgšana spriegumam
 • Elektroiekārtās montāža transformatoru punktos, sadales punktos un apakšstacijās
 • Elektroiekārtu renovācija un atjaunošana
 • Avārijas seku likvidācija elektroiekārtās
 • Izpilddokumentāciju sagatavošanu un nodošana
 • Apakšstaciju apkalpošana
 • Ielu apgaismojumu rekonstrukcija un izbūve
 • Koģenerācijas iekārtu uzstādīšana un elektriskās daļas izbūve
 • Zemējumu kontūra un zibensaizsardzības iekārtas izbūve
 • Asfalta un bruģakmens seguma atjaunošana un klāšana
 • Augstsprieguma iekārtu montāža un ar to saistītie būvniecības darbi
 • Nodrošinām elektroapgādi ar pārvietojamo 380 v ģeneratoru (līdz 360 kV)
 • Remontdarbiem paredzētā transportu satiksmes organizēšana un nodrošināšana
 • Iekšējo un ārējo elektrotīklu projektēšanas darbi
 • Ēku un telpu ugunsaizsardzību sistēmu projektēšana un izbūve
 • Autotransporta (ar vadītāju) un kabeļu vinčas (ar operatoru) noma
 • Dokumentu saskaņošana un noformēšanu AS „Sadales Tīkls” un „Latvenergo”
 • Dažādus ēku remontu un celtniecības darbi
 • Celu labiekārtošanas darbi
 • Vispārējie būvniecības darbi