2012.gadā SIA RKF „L.E.O.” ir veikusi darbus daudzos svarīgos un lielos objektos. Kopumā 2012.gadā darbs ir veikts vairāk kā 150 objektos. Kā lielākie objekti, kuros ir sniegti pakalpojumi ir:

1. TP – 954 nomaiņa, 10/0.4kV tīkla rekonstrukcija;

2. TP – 895 un 10/0.4kV tīkla rekonstrukcija

3. KTP izbūve, TP – 728 demontāža un 10/0.4kV tīkla rekonstrukcija;

4. TP – 764 rekonstrukcija un 10/0.4kV tīkla rekonstrukcija;

5. A/st.Nr.:137 „ZUNDA” ieslēgšana 10kV tīkla, 1000m, 2876m apjomā

Optiskās kabeļu trases projektēšana un izbūve no 110kV a/st ZUNDA līdz 110kV a/st BASTEJKALNS;

6. Esoša TP – 520 demontāža, KTA uzstādīšana un 10/0.4kV tīkla rekonstrukcija;

7. TP – 1500 demontāža, KTA uzstādīšana,  un 10/0.4kV tīkla rekonstrukcija;

8. Tirdzniecības centra elektroapgāde Rīga, Dzelzavas ielā 6a.


Dažos objektus kā: A/st. „Imanta” Transformatora Trn – 2 10kV kabeļu tilta izbūve, 10kV kabeļu guldīšana no A/st. „Zunda” uz Daugavgrīvas ielu 9,11,13, Tirdzniecības centra elektroapgāde, Dzelzavas ielā 6a, TEC-1 330kV sadalnes rekonstrukcija vēl darbi tiks turpināti arī 2013. gadā. Plānojam 2013. gadā paplašināt  savas darbības apjomus un sniegt pakalpojumus specialas celtniecības tehnikas nomu juridiskām un fiziskām personām. Pagaidām šajā joma veicam sagatavošanas darbus. 2012.gadā pavasarī uz SIA RKF „L.E.O.” ražošanas ēkas jumta, sadarbība ar SIA „TESLA” tika uzstādīts „saules paneļi ” saules elektrostacija ar jaudu 12 kWt. Līdz 2013. gadā ir jau ražots 4.5 mWt.         

2012.gadā SIA RKF „L.E.O.” kvalificējos standartam ISO 14001:2004, tādēļ arī turpmāk plānojam uzlabot savu pakalpojumu kvalitāti un pilnveidoties ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 jomā.